Tag Archives: ectoin

Mở khóa 4 “bí mật” Ectoin: Tinh túy giữa sa mạc

Ectoin – một phân tử không được tạo ra trong phòng thí nghiệm mà được [...]