826 Hương lộ 2, Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh