227 Phan Huy Ích, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh