C2 Đường HT 13, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh