1361 Tỉnh lộ 10, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh