Công Ty Giày Da Huê Phong, Phạm Văn Chiêu, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh